Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Modernizacja parkingu przy budynku laboratorium wraz z chodnikiem przed budynkiem głównym Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

 

STATUS ZAMÓWIENIA: ROZSTRZYGNIĘTE

2.09.2020
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3  informuje o zakończeniu postępowania w dniu 02.09.2020 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty):

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych –

Modernizacja parkingu przy budynku laboratorium wraz z chodnikiem przed budynkiem głównym Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

Prace budowlane będą wykonywane na terenie parku zabytkowego, przy składaniu ofert należy uwzględnić wymagania Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
w szczególności wymagania konserwatorskie.


 

25 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Modernizacja parkingu przy budynku laboratorium wraz z chodnikiem przed budynkiem głównym Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

Dostawa ekranów projekcyjnych elektrycznych i projektorów dla ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

STATUS ZAMÓWIENIA: ROZSTRZYGNIĘTE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  informuje o udzielonej w dniu 28.07.2020 r. odpowiedzi na zadanie w postępowaniu pytania Wykonawców (załącznik Odpowiedzi na pytania.pdf).

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Sławięcicka79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843z późn. zm.) na:  


 Dostawa ekranów projekcyjnych elektryczych i projektorów multimedialnych dla ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu


28.07.2020

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  informuje o udzielonej w dniu 28.07.2020 r. odpowiedzi na zadanie w postępowaniu pytania Wykonawców (załącznik Odpowiedzi na pytania.pdf).
 
29.07.2020
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  informuje o udzielonej w dniu 29.07.2020 r. odpowiedzi na zadanie w postępowaniu pytania Wykonawców (załącznik Odpowiedzi na pytania1-1-sig.pdf).
 
10.08.2020
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3  informuje o zakończeniu postępowania w dniu 31.07.2020 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty):


 

24 lipca 2020
Czytaj więcej o: Dostawa ekranów projekcyjnych elektrycznych i projektorów dla ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

Dostawa ekranów projekcyjnych elektrycznych i projektorów dla ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

STATUS ZAMÓWIENIA: ANULOWANE ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Sławięcicka79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843z późn. zm.) na:

Dostawa ekranów projekcyjnych elektrycznych i projektorów dla ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Dostawa ekranów projekcyjnych elektrycznych i projektorów dla ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu