Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Remont nawierzchni- chodnika wzdłuż budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu

STATUS ZAMÓWIENIA: ROZSTRZYGNIĘTE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu informuje o zakończeniu postepowania w dniu 25.05.2021 r.  i wyborze najkorzystniejszej oferty:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Remont  nawierzchni- chodnika wzdłuż budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu

- Zapytanie ofertowe_chodnik

- IPU_roboty budowlane 

Materiał pomocniczy do przygotowania oferty:

- Obmiar

- STWiO-w cześci dotyczącej chodników

 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

- Formularz oferty 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

14 maja 2021
Czytaj więcej o: Remont nawierzchni- chodnika wzdłuż budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zespołu szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021

STATUS ZAMÓWIENIA: ROZSTRZYGNIĘTE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu informuje o zakończeniu postepowania w dniu 25.05.2021 r.  i wyborze najkorzystniejszej oferty:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyAktualizacja 13.05.2021

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja informuje o aktualizacji Druku nr1_specyfikacja dostaw:
1. UAKTUALNIONY Druk nr1 - Specyfikacja dostaw

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja informuje o udzielonych w dniu 13.05.2021 r. odpowiedziach na zadane przez Wykonawców pytania oraz przesunięciu terminu składania ofert:Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kedzierzynie-Koźlu zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2021

 

Zapytanie ofertowe_materiały biurowe na 2021

IPU_materiały biurowe 

 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  
  2. Druk nr 1 (specyfikacja dostaw)

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

7 maja 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zespołu szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021

Modernizacja parkingu przy budynku laboratorium wraz z chodnikiem przed budynkiem głównym Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

 

STATUS ZAMÓWIENIA: ROZSTRZYGNIĘTE

2.09.2020
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3  informuje o zakończeniu postępowania w dniu 02.09.2020 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty):

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych –

Modernizacja parkingu przy budynku laboratorium wraz z chodnikiem przed budynkiem głównym Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

Prace budowlane będą wykonywane na terenie parku zabytkowego, przy składaniu ofert należy uwzględnić wymagania Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
w szczególności wymagania konserwatorskie.


 

25 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Modernizacja parkingu przy budynku laboratorium wraz z chodnikiem przed budynkiem głównym Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu